بریدن حتی یک درخت، به منزله قتل نفس است./ درختکاری جزء عبادات است.

  • به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، پیش از ظهر امروز؛ حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری در آیین غرس نهال همزمان با روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی، اظهار داشتند: بریدن حتی یک درخت، لطمه زدن به گوشه ای از جنگل و از فضای سبز یک متر هم کم کردن، به منزله قتل نفس است.
  • نماینده امام خامنه ای (دام ظله) در ادامه حفظ جنگل ها و مراتع را علاوه بر وظیفه دولت، وظیفه ملت نیز دانستند و فرمودند: مردم شریف با همکاری ارگانهای مربوطه در حفظ منابع طبیعی اهتمام ورزند، که حفظ این منابع از اصل ایجادشان مهم است.
  • حضرت آیت الله مجتهدشبستری با بیان اینکه خداوند متعال نعمت های فراوانی را برای بشر مرحمت فرموده است، خاطرنشان کردند: پروردگار در قرآن مجید فرموده است؛ اگر بخواهید نعمت های خدا را بشمارید قابل شمارش نیست، چه نعمت های مادی چه نعمت های معنوی .. از جمله نعمت های مهم مادی و حیاتی درخت است. انسان با تامل در آثار و فواید درخت، باید شکرگزار باشد که خداوند متعال این نعمت را برای بشر فراهم کرده است.
  • نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به اثرات دنیوی و اخروی درختکاری، بیان فرمودند: کسیکه از خودش یک درخت به یادگار می گذارد برای او بعد از مرگ هم منفعت عاید می شود. اگر کسی درختی را غرس کند تا زمانی که درخت است و دیگران از فوایدش استفاده می کنند، برای این متوفی فوایدش رسیده و روحش بهره مند می شود.
  • امام جمعه تبریز با اشاره به آثار و فواید فراوان درخت، درختکاری را جزء عبادات خواندند و ابراز داشتند: علاوه بر اینکه از چوب، میوه و سایه درخت استفاده می شود درخت نقش بسیار موثری نیز در تولید اکسیژن و تلطیف نمودن هوا ایفا می نماید بنابراین هر چقدر فضای سبز بیشتری داشته باشیم هوایی که استنشاق می شود مفیدتر خواهد بود./