خطبه های نمازجمعه تبریز مشتمل بر اوصاف “عبادالرحمن”

نویسنده: حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستریbook05

ناشر: موسسه آذرآبادگان تبریز

موضوع کتاب: دین

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: زمستان ۱۳۷۸

شمارگان: ۲۰۰۰

تعداد صفحه: ۱۹۵