درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۶

      ۱۳۹۶-۰۹-۱۳ - حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)