حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)
حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۶

      ۱۳۹۶-۰۹-۲۰ - حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)