حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)
حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۶

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۶

      ۱۷۱۰۱۸_۰۹۱۳ - My Recording