دیدار دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور

  • دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور صبح امروز با حضرت آیت الله مجتهد شبستری دیدار نمود.