دیدار شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران استان

  • ظهر امروز؛ اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران استان آذربایجان شرقی با حضرت آیت الله مجتهد شبستری دیدار کردند. در پایان لوح نانو به کارآفرینان نمونه استان اهداء گردید./