دیدار مردم و جمعی از مسئولان شهر باسمنج

  • دیدار مردم و جمعی از مسئولان شهر باسمنج با حضرت آیت الله مجتهد شبستری