ببینید| زندگی نامه حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری

زندگی نامه حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری با عنوان مستند سعادتمندان از شبکه قرآن و معارف سیما پخش شد