صوت درس خارج فقه

صوت کامل درس خارج فقه حضرت آیت الله شبستری در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

جلسه دوم القواعدالفقهیه

سه شنبه ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۸