مراسم جشن امامت و ولایت مسجد جامع باغ معروف

  • مراسم جشن امامت و ولایت عصر روز پنجشنبه در مسجد جامع باغ معروف با حضور حضرت آیت الله مجتهد شبستری،  برگزار شد.