پیروزی خون بر شمشیر

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله مجتهد شبستری حفظه الله
ماه محرم الحرام ماه پیروزی خون بر شمشیر، پیروزی مکتب ظلم ستیزی بر مکاتب استعماری و استبدادی و ماه غلبه حق بر جنود شیطانی است.

دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله مجتهدشبستری

پیروزی خون بر شمشیر