درس خارج فقه | کتاب الجهاد

جلسه دوم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه پنجم جلسه نوزدهم جلسه بیست و هفتم جلسه سی ام

ادامه نوشته »

جلسه اول

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (حوزه های علمیه)   Related posts: جلسه سوم جلسه ششم جلسه نوزدهم جلسه بیست و هفتم

ادامه نوشته »