کمال دین در کسب علم و عمل به آن است

به گزارش دفتر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری، معظم له در جلسه درس خارج فقه خود که صبح امروز یکشنبه در مدرسه علمیه آیت الله ایروانی، برگزار شد با اشاره به روایتی از امیرمومنان(ع)، گفت: امیرمومنان(ع) می فرمایند؛ کمال دین در کسب  مقام و مال نبوده بلکه در طلب علم و عمل به آن است.

 

وی ادامه داد: اگر کسب علم باشد ولی عمل به آن صورت نپذیرد که کامل نیست. در برخی از روایات آمده جهنمی ها جمعی از اهل بهشت را می بینند و از آنان سوال می کنند که چهره شما برای ما آشنا است و چطور وارد بهشت شدید؟ پاسخ می دهند؛ ما نیز شما را می شناسیم، ما به گفته های شما عمل کردیم درصورتی که خودتان به معلوماتتان عمل نکردید و جهنمی شدید.

 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: کمال دین طلب دین و عمل به آن است و سپس امیرمومنان(ع) می فرمایند؛ طلب علم بر شما از طلب مال واجبتر است، زیرا مال دنیا تقسیم و تضمین شده است. خداوند عادل آن را تقسیم کرده است و حکمتش پیش او است و خدا به تضمین های خود وفا می کند. اما علم مانند مال نیست که تقسیم شده باشد بلکه اندوخته شده نزد اهل آن است، امر شدید که به دنبال علم بروید.  این حدیث در کتاب  وسائل شیعه جلد بیست و هفتم، حدیث دوازدهم و در ابواب صفات قاضی آمده است