گزارش تصویری|درس خارج فقه حضرت آیت الله شبستری۲۵ آذرماه۱۳۹۷