گزارش تصویری|درس خارج فقه حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۶