گزارش تصویری| سخنرانی حضرت آیت الله مجتهد شبستری برای طلاب جدید الورود حوزه علمیه ایروانی