دیدار مسئولان و کارکنان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن

  • دیدار مسئولان و کارکنان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، با حضرت آیت الله مجتهد شبستری