صوت درس خارج فقه

صوت کامل درس خارج فقه حضرت آیت الله شبستری در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

جلسه اول قواعد الفقهیه دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۲٫۲۷

ادامه نوشته »

برگزاری درس خارج فقه حضرت آیت الله مجتهدشبستری

درس خارج فقه حضرت آیت الله شبستری می شود.

ادامه نوشته »

صوت کامل درس خارج فقه در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰+بروزرسانی

صوت کامل درس خارج فقه حضرت آیت الله مجتهد شبستری ۱۳۹۹٫۳٫۲۶ صوت کامل درس خارج فقه حضرت آیت الله مجتهد شبستری ۱۳۹۹٫۳٫۲۵ صوت کامل درس خارج فقه حضرت آیت الله مجتهد شبستری ۱۳۹۹٫۳٫۲۰ ۱۳۹۹٫۳٫۲۷

ادامه نوشته »