صوت درس خارج فقه

صوت کامل دروس خارج فقه در سال تحصیلی ۹۹-۹۸+بروزرسانی می شود

صوت کامل درس خارج فقه حضرت آیت الله مجتهد شبستری ۱۳۹۸٫۶٫۳۱ صوت کامل درس خارج فقه حضرت آیت الله مجتهد شبستری ۱۳۹۸٫۷٫۱ صوت کامل درس خارج فقه حضرت آیت الله مجتهد شبستری ۱۳۹۸٫۷.۷ صوت کامل درس خارج فقه حضرت آیت الله مجتهد شبستری ۱۳۹۸٫۷.۸ صوت کامل درس خارج فقه حضرت آیت الله مجتهد شبستری ۱۳۹۸٫۷.۹

ادامه نوشته »