درس خارج فقه

لزوم برنامه ریزی حوزه علمیه برای تربیت افراد دانشمند

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت تربیت دانشمند در حوزه علمیه، گفت: شورای حوزه علمیه باید اقدامات و برنامه ریزی بهتری انجام دهد تا افراد دانشمند تربیت شوند، آن افرادی که شرایط تلبس ندارند و واجد شرایط نیستند یکی از دلایل ایجاد فاصله مردم با روحانیت هستند.   به گزارش دفتر آیت الله …

ادامه نوشته »