آیین افتتاح ۶۵ پروژه عمرانی، رفاهی، آموزشی و پرورشی

  • حضرت آیت الله مجتهد شبستری پیش از ظهر امروز در آیین افتتاح ۶۵ پروژه عمرانی، رفاهی، آموزشی و پرورشی، شرکت نمودند.