احسان سرای امام سجاد (ع) مارالان

  • حضرت آیت الله مجتهد شبستری، شب گذشته در مراسم احسان سرای امام سجاد (ع) مارالان حضور یافتند.