ایزدی: ترامپ سرعت افول آمریکا را بیشتر کرد/ دانشجویان تاریخ آمریکا را مطالعه کنند

فواد ایزدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل آمریکا در نشست بسیج دانشجویی دانشگاه صداوسیما که با عنوان « بررسی جنبش آزادی آمریکا، آمریکا در قاب رسانه‌های آمریکا» برگزار شد، گفت: آنچه در آمریکا شاهد هستیم افول امریکا است نه سقوط، البته چند روز پیش واشنگتن پست مطلبی در رابطه با فروپاشی امریکا کار کرده که در نوبه خود برای اولین بار است.


وی افزود: در رابطه با افول آمریکا در خود آمریکا اجماع وجود دارد، واقعیت امر شعار ترامپ بازگشت از این افول و یکی شدن آمریکا بود اما در حقیقت سرعت افول را بیشتر کرده است.
ایزدی تصریح کرد: استاد دانشگاه تگزاس کریستوفر لن ۴ شاخصه قدرت برای آمریکا در نظر گرفته که همه آنها در حال افول است، یکی از آنها اقتصاد است که بعد از جنگ جهانی دوم ۵۰ درصد اقتصاد جهان در اختیار آمریکا بود و اکنون این عدد نزدیک ۲۰ درصد است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: شاخصه بعدی بحث نظامی است که با وجود بودجه ۱ تریلیون دلاری سیاست های آنها اجرای نمی شود و مثال بارز آن سوریه است.
وی گفت: قدرت نرم شاخصه سوم است و در این راستا آنچه که ما در تظاهرات اخیر می‌بینیم کاهش شدید قدرت نرم امریکا است.


ایزدی تصریح کرد: چهارمین شاخص مدیریت سازمانها و نهادها است. در این باره هم مدیریت آمریکا در رابطه با بیماری کرونا به عنوان یک بحران جهانی نماد بارز از بین رفتن سیستم مدیریتی در این کشور است.

این کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به اظهارات قابل تامل ژنرال آلن فرمانده سابق نظامی آمریکا در افغانستان که در گفتگو با شبکه cnn گفت: « در تاریخ کشور سابقه نداشته که به این نقطه رسیده باشیم این آغازی بر پایان تجربه آمریکا است»، اظهار داشت: این نشان دهنده واقعیت‌های داخل آمریکا است.


وی گفت: آمریکا در حال معمولی شدن است و پایان ابر قدرتی آمریکا است آنچه که برای کشور‌های فرانسه و انگلستان در سده‌های پیش با از دست دادن مستعمرات خود پیش آمده و اکنون به کشورها معمولی تبدیل شده اند.
ایزدی ادامه داد: دغدغه مند بودن نسل جوان آمریکا کاملا مشهود است، جوانان این نسل نسبت به نسل‌ها قبلی آمریکا دغدغه مندتر هستند.
وی گفت: تفاوت های آشکاری که در تظاهرات آمریکایی که در سال ۱۹۶۸ در رابطه با قتل مارتر لوتر کینگ اتفاق افتاده و تظاهرات فعلی حضور بخش‌های از سفید پوستان است که در تظاهرات آن سال ها در ضدیت با تبعیض نژادی نبوده است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: نبود رهبری مشکل اصلی این جنبش ها است سیاه پوستان آمریکا حتی یک کانال تلویزیونی جدی در رابطه با خود ندارند.

ایزدی افزود: خطوط قرمز رسانه‌های آمریکا را نخبگان دو حزب مشخص می کنند مثال آن جنگ ویتنام است که با وجود مخالفان زیاد جنگ در رسانه‌های آمریکا به این موضوع پرداخته نمی‌ شد. پژوهش‌های لنس بنت استاد حوزه ارتباطات سیاسی در دانشگاه واشنگتن که بیان می‌کند که در آمریکا رسانه ها خطوط قرمز دارند که توسط نخبگان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تعیین می شود. به این دلیل نقد جنگ عراق در رسانه‌ها پرداخته شد که حرکت نخبگان حزب دموکرات به این سمت بوده و نتیجه آن باعث شد رسانه ها را نیز با خود همراه کنند.


وی گفت: رسانه‌ها در آمریکا زمانی حقیقت پیدا می کند که شما بتوانید از خطوط قرمز عبور کنید بله نقد رئیس جمهور آمریکا مورد توافق نخبگان هر دو حزب است و در رسانه ها انجام می‌شود اما نقد رژیم اشغال‌گر قدس نیست.

ایزدی با اشاره فعالیت‌های جنبش دانشجویی در رابطه با استکبارستیزی اظهار داشت: وظیفه اصلی دانشجویان آزادی‌خواه همبستگی و مطالعه تاریخ آمریکا است.
منبع خبر: فارس
https://b2n.ir/742966