تجلی نور

نویسنده: حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستریbook04

ناشر: انتشارات نور ولایت تبریز

موضوع کتاب: مهدویت

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: تابستان ۱۳۸۷

شمارگان: ۲۰۰۰

تعداد صفحه: ۲46

شابک: 6-21-8815-964-۹۷۸