اطلاعیه در مورد یک اشتباه

✔️اطلاعیه.

بسمه تعالی
در روزهای اخیر عکسی منتشر شده که چهره های حامی دولت آقای روحانی را معرفی میکند. در این عکس اشتباها تصویر آیت الله محسن مجتهد شبستری آمده است.

از آنجایی که آقای دکتر محمد مجتهد شبستری در سال ۹۶ و در بیانیه ای از انتخاب آقای روحانی حمایت کرد به نظر می رسد این اشتباه در انتخاب عکس صورت گرفته است.

دفتر معظم له ضمن تکذیب صحت این عکس، اعلان می دارد معظم له از ابتدا تاکنون چه در انتخابات و پس از آن از دولت کنونی حمایتی نداشته بلکه جزو منتقدین دولت آقای روحانی بوده اند.

دفتر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری

mojtahedshabestari.ir