جلسه شورای فرهنگ عمومی استان آذربایجان شرقی

  • پیش از ظهر امروز؛ جلسه شورای فرهنگ عمومی استان به ریاست حضرت آیت الله مجتهد شبستری و با حضور استاندار محترم دکتر جبارزاده و جمعی از مسئولین استانی در بیت معظم له برگزار گردید./