خاطره ای از رهبر انقلاب

  • آقا در دوران تحصیل، مدتی مشهد تشریف داشتند. من که به مشهد می‌رفتم، خدمت ایشان می‌رسیدم. از منزل آیت‌الله میلانی با ایشان آشنایی داشتیم؛ چون آقا درس آیت‌‌الله میلانی تشریف می‌بردند؛ پدر من هم با مرحوم آیت‌الله میلانی خیلی رفیق و هم‌بحث بودند؛ ما با ایشان خیلی مرتبط بودیم. مشهد که مشرف می‌شدیم بیشتر منزل آقای میلانی رفت و آمد داشتیم و خدمت ایشان می‌رسیدیم.
    مدتی هم که آقا برای تحصیلات در قم تشریف داشتند، با ایشان آشنایی داشتم. البته شاید رفت و آمد خانوادگی نبود، ولی در محافل و مجالس و حلقات درس خدمت ایشان بودیم. بعد از آشناییِ مشهد و قم، در بیشتر جلسات جامعه‌ی روحانیت مبارز که ایشان تشریف داشتند، بنده هم بودم. آقا در کنار بزرگانی چون مرحوم شهید مطهری، شهید بهشتی و… از پایه‌گذاران جامعه‌ی روحانیت مبارز بودند. بنده هم عضو بودم و از اول تأسیسش در سال 56 جزء پایه‌گذاران بودیم.
    بعد از پیروزی انقلاب آقا مدتی در مجلس شورای اسلامی، تشریف داشتند؛ من هم چهار دوره نماینده‌ی مجلس بودم؛ از جمله دوره‌ی اول. آقا از تهران انتخاب شدند. ما هم از تهران انتخاب شدیم. بنابراین در مجلس هم خدمت ایشان بودیم. من در کمیسیون‌های مجلس، از صحبت‌های ایشان، درایت و کفایت و تیزبینی و هوشیاری ایشان را از نزدیک لمس کردم و ایشان را هم به عنوان یک عالم دینی و اسلام‌شناس و هم یک سیاست‌مدار، تشخیص داده بودم و لذا ارادت خاصی به ایشان داشتم.