درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۶

      ۱۳۹۶-۰۹-۱۴ - حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)