حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)
حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر سه شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۶

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

سه شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۶

 

      ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ - حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری (مدظله العالی)
درس خارچ فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)
حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)
درس خارچ فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)
حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)
درس خارچ فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)
حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)