حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)
حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۶

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۶

      ۱۳۹۶-۰۹-۲۶ - آیت الله محسن مجتهد شبستری