دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

  • دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضرت آیت الله محسن مجتهدشبستری