دیدار با خانواده معظم حضرت آیت الله قاضی طباطبایی

  • عصر امروز؛ حضرت آیت الله مجتهد شبستری با خانواده معظم اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی (ره) دیدار کردند./