دیدار جمعی از کشاورزان و مسئولان امور کشاورزی استان

  • دیدار جمعی از کشاورزان و مسئولان امور کشاورزی استان با حضرت آیت الله مجتهد شبستری