دیدار روسای اتاق های بازرگانی سراسر کشور

  • دیدار روسای اتاق های بازرگانی سراسر کشور با حضرت آیت الله مجتهد شبستری