دیدار سردار شریعتی فرمانده قرارگاه سامراء و هیئت همراه