دیدار شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی استان

  • پیش از ظهر امروز؛ اعضای اجرایی شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی با حضرت آیت الله مجتهد شبستری دیدار و گفتگو کردند./