دیدار صمیمی دانش آموزان ممتاز بسیجی

  • پیش از ظهر امروز؛ جمعی از مسئولین نواحی و دانش آموزان ممتاز بسیجی استان با حضرت آیت الله مجتهد شبستری دیدار کردند./