دیدار فرماندهان بسیج دانش آموزی سراسر کشور

  • دیدار فرماندهان بسیج دانش آموزی سراسر کشور با حضرت آیت الله مجتهد شبستری