دیدار مسئولان مرکز مطالعات علم و دین دانشگاه صنعتی سهند

  • دیدار مسئولان مرکز مطالعات علم و دین دانشگاه صنعتی سهند و دست اندرکاران همایش بزرگداشت مقام علامه طباطبائی(ره) با حضرت آیت الله مجتهد شبستری