آثار و تألیفات ..

سبک زندگی اسلامی

نویسنده: حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری

ناشر: موسسه انتشاراتی مائده

موضوع کتاب: دین

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: بهار ۱۳۹۶

شمارگان: ۱۰۰۰

تعداد صفحه: ۲۲۸

شابک: ۷-۰۵-۵۵۸-۶۰۰-۹۷۸

نگرشی بر فرهنگ عمومی در جامعه اسلامی

book03

نویسنده: حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری

ناشر: موسسه فرهنگی هنری مهر طاها آذر

موضوع كتاب: دین

نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: زمستان 1390

شمارگان: 2000

تعداد صفحه: 295

شابك: 6-7822-04-974-978

نگرشی تفسیری بر سوره ی حمد و اخلاص

book02

نویسنده: حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری

ناشر: انتشارات هادی تبریز

موضوع کتاب: دین

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: زمستان ۱۳۹۳

شمارگان: ۱۵۰۰

تعداد صفحه: ۲۲۵

شابک: ۶-74-6510-۹64-۹۷۸

ولایت فقیه استمرار ولایت امامان علیه السلام

book01

 

 

نویسنده: حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری

ناشر: انتشارات مائده تبریز

موضوع کتاب: احادیث

نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: اردیبهشت ۱۳۹4

شمارگان: ۱۰۰۰

تعداد صفحه: ۲46

شابک: 2-8-94311-600-۹۷۸

تجلی نور

نویسنده: حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستریbook04

ناشر: انتشارات نور ولایت تبریز

موضوع کتاب: مهدویت

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: تابستان ۱۳۸۷

شمارگان: ۲۰۰۰

تعداد صفحه: ۲46

شابک: 6-21-8815-964-۹۷۸