طرح احداث بیمارستان در دیدار شهردار چهاردانگه با معظم له

شهردار و بعضی از اعضای شورای اسلامی  شهر  چهاردانگه با حضور در دفتر آیت الله مجتهد شبستری با ایشان دیدار نمودند.

در این جلسه در رابطه با تکمیل کلینیک در دست ساخت و احداث بیمارستان یکصد تختخوابی چهاردانگه بحث و بررسی شد.

گفتنی است هشتاد درصد پروژه ی کلینیک تکمیل شده و در هفته ی آینده ساخت بیمارستان یکصد تختخوابی تحت اشراف و تدابیرمعظم له آغاز می شود.

لازم به ذکر است شهر چهاردانگه با جمعیتی هفتصد هزار نفری در۱۰کیلومتری جاده ی تهران -ساوه قرار گرفته است و نیاز مبرمی به بیمارستان و سایر مراکز درمانی دارد