مراسم افتتاح و بازدید از بخش همودیالیز و مرکز دیالیز بیمارستان امام رضا(ع) تبریز

  • مراسم آیین افتتاح بخش همودیالیز و بزرگترین مرکز دیالیز کشور در بیمارستان امام رضا(ع) تبریز، عصر امروز با حضور حضرت آیت الله مجتهد شبستری و وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور دکتر هاشمی برگزار شد.