مراسم تجلیل از اساتید حوزه علمیه ایروانی با حضور حضرت آیت الله مجتهد شبستری