مراسم تجلیل از اساتید مدرسه ایروانی با حضور حضرت آیت الله مجتهد شبستری