همایش اعضای ستاد مشترک برگزاری مراسم مناسبتهای مذهبی آذربایجانشرقی

  • ظهر امروز جمعی از اعضای ستاد مشترک برگزاری مراسم مناسبت های مذهبی استان با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی حضرت آیت الله مجتهد شبستری دیدار کردند./