همایش روحانیون شاغل در نیروهای مسلح

  • روز دوشنبه ۲۳ اسفند؛ همایش روحانیون شاغل در نیروهای مسلح، وزارت دفاع و سازمان قضایی نیروهای مسلح استان آذربایجان شرقی با سخنرانی حضرت آیت الله مجتهد شبستری در تالار همایش زمرد تبریز برگزار شد./