همایش قرآنی در منطقه خسروشاه

  • همایش قرآنی فرهنگیان و دانش آموزان مقطع ابتدایی، صبح امروز در مسجد قطب راوندی خسروشاه با سخنرانی حضرت آیت الله مجتهد شبستری برگزار گردید./