ولایت فقیه استمرار ولایت امامان علیه السلام

book01

 

 

نویسنده: حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری

ناشر: انتشارات مائده تبریز

موضوع کتاب: احادیث

نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: اردیبهشت ۱۳۹4

شمارگان: ۱۰۰۰

تعداد صفحه: ۲46

شابک: 2-8-94311-600-۹۷۸