نگرشی تفسیری بر سوره ی حمد و اخلاص

book02

نویسنده: حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری

ناشر: انتشارات هادی تبریز

موضوع کتاب: دین

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: زمستان ۱۳۹۳

شمارگان: ۱۵۰۰

تعداد صفحه: ۲۲۵

شابک: ۶-74-6510-۹64-۹۷۸