پیروی از هوای نفس و داشتن آرزوهای دور به توحید و معاد لطمه می زند

به گزارش دفتر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری، معظم له صبح امروز دوشنبه پیش از آغاز درس خارج فقه خود با اشاره به روایتی که از امام علی(ع) در کتاب نهج الابلاغه نقل شده است، گفتند: امیرمومنان(ع) فرمودند؛ از همه چیز بیشتر از دو موضع برای شما بیمناکم، و آن دو پیروی هوای نفس و داشتن آرزوهای دور و دراز است.

 

ایشان افزوند: بسیاری از صفات رذیله خطرناک هستند، مانند حسد که گاهی به قتل انسان منجر می شود. حال این سوال مطرح می شود که علت بیان این دو خصلت چیست؟ اگر خصال دیگر برای خود شخص خطرناک بوده و آثار باطنی داشته باشد. این دو صفت لطمه به اصول و توحید می زند، تبعیت از هوای نفس منافات با توحید دارد.

 

حضرت آیت الله شبستری با بیان اینکه پیروی از هوای نفس انسان را از حق مطلق باز می دارد، افزودند: این خصلت ضرر به توحید انسان می زند و یا راجع به طول ارزو، اصل ارزو ایرادی ندارد، در روایتی داریم اگر ارزو نباشد هیچ مادری به فرزندش شیر نمی هد و هیچ درختکاری درخت نمی کارد. در بعضی از حالات حضرت عیسی (ع) داریم که ایشان از جایی عبور می کرد و دید یک باغبان در حال بیل زدن است و یکمرتبه بیل را زمین گذاشت و خوابید و پس از لحظاتی بیل را برداشت و شروع به کار کرد. از خداوند فلسفه این کار را سوال کرد، خطاب شد آن زمانی که بیل را گذاشت و خوابید ارزو از دلش رفت و گفت من برای چه خودم را به زحمت بیندازم و دنیا فانی است و یکمرتبه به خود گفت این چند روزی که زنده هستیم باید به دنبال معاش باشیم و امید و ارزو در دلش زنده شد.

 

ایشان با بیان اینکه ارزویهای دور انسان را از اخرت دور می کند، اظهار داشتند: فردی که فکر می کند همیشه زنده است و مرگ برای دیگران است، شروع به کارهای دیگر می کند، این تفکر انسان را از اخرت دور می کند، این دو خصلت به این دلیل بسیار بد است که به اصول دین ازجمله توحید و معاد لطمه می زند.